Constructii industriale - Infrastructura Industriala - Econs Romania
  • Project Name: Infrastructura Industriala

Constructii industriale

Construcția industrială include construcția în larg (în principal a instalațiilor energetice: platforme de petrol și gaze, energia eoliană), minerit și cariere, rafinării, fabrici de bere, distilerii și alte instalații de procesare, centrale electrice, fabrici de oțel, depozite și fabrici.

Construcția civilă acoperă proiectarea, construcția și întreținerea mediului fizic și natural construit, inclusiv lucrări publice, cum ar fi drumuri, poduri, canale, baraje, tunele, aeroporturi, sisteme de apă și canalizare, conducte și căi ferate.

Econs Romania are experiență și în domeniul construcțiilor civile, iar ca și contractori de construcții civile isi are dedicate activității în acest sector și este specializat în anumite tipuri de infrastructură.